จ.ตาก จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

         อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับ รมต. กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยม การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อ.แม่สอด จ.ตาก

          วันที่ 18 ต.ค. 2563 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และสถานที่กักกัน Local Quarantine อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการ
กองระบาดวิทยา นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ผู้แทน

          กรมควบคุมโรคได้ดำเนินตามขั้นตอน​ โดยได้ส่งทีมควบคุมโรค​และจัดส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน​  จำนวน​ 5​ คัน ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ใน 6 จุด​เสี่ยง​ เช่น​ ชุมชนวัดหลวง สุเหร่ามะดีนะ, ชุมชนอิสลาม, ตลาดชุมชนประชารักษ์​

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก​ อย่างเข้มข้น​ ทั้งนี้​ ขอให้เจ้าหน้าที่​ทุกส่วน พี่น้อง​ อสม. และประชาชนชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ตามแนวชายแดน ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีการลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางธรรมชาติ​ สิ่งที่สำคัญตอนนี้ขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก​ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า​ รักษาระยะห่าง​ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ  และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค  โทร.1422

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข