ชมรมสถานีวิทยุฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายมนต์รัตน์  ปาลิวนิช ประธานชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกในชมรม พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ให้เกียรติประพันธ์คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดย ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร