ถนนคนเดิน พิษณุโลกเปิดให้บริการสัปดาห์แรก ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2

          นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจถนนคนเดิน พิษณุโลก ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นสัปดาห์แรก ที่ถนนคนเดินพิษณุโลก ได้เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรน เทศบาลนครพิษณุโลกได้กำหนดแนวทางการเปิดถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก โดยได้กำหนดนโยบายดังนี้

1.จำกัดจำนวนร้านค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมให้เขาขายสัปดาห์ละ 2 แถวดังนี้แถว a และแถว c เข้าขายพร้อมกันแถว b และแถว d เข้าข่ายพร้อมกันโดยให้ตั้งร้านตามตำแหน่งเดิมของตนเองสลับสัปดาห์การเข้าขายกันไปเช่นนี้

2.ล็อคหน้าบ้านให้เปิดขายตามกำหนดเวลาของแถวตนเองเท่านั้น

3.จำกัดจำนวนผู้เข้าขายไม่เกินล้านละ 2 คน

4.ไม่เปิดรับผู้เข้าขายชั่วคราวในกรณีมีล็อคว่าง

5.กำหนดทางเข้าออกที่ฝั่งโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกโดยมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จุดล้างมือด้วยสบู่ ก่อนเข้าพื้นที่ถนนคนเดินและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการในถนนคนเดินทุกคนนะบริเวณทางเข้าออกทั้งสองฝั่ง

6.ลดระยะเวลาทำการค้าลงโดยรับลงทะเบียนเวลา 15.00-16.00 น.โดยให้ คุยระยะห่างทางสังคมลงทะเบียนแล้วสามารถตั้งวางสินค้าได้ทันที และให้หยุดทำการค้าและเก็บสัมภาระออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 20.30 น. เพื่อเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป

7.ร้านค้าต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า

8.ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินและหมั่นทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์

9.สินค้าประเภทอาหารต้องมีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อนโดยอาจมีแผงหรือพลาสติกกั้นระหว่างลูกค้ากับสินค้าเพื่อป้องกันน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆตกลงไปในอาหารและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด

10.เพิ่มทางเลือกในการชำระสินค้าผ่าน QR code หรือ internet banking เพื่อลดการสัมผัสเงินและให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเงิน

11.ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อเข้ามาในถนนคนเดิน

12.จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการถนนคนเดินให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1146 คน โดยจัดให้มีการนับจำนวนจุดทางเข้าเพื่อลดความแออัด (ความหนาแน่น 4 ตร.ม./1คน)

คลิกรับชมคลิปวีดีโอเพิ่มเติมที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=bQv6WQJpQPY

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครพิษณุโลก