ม.นเรศวร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมฯ 5 ธันวาคม 2562

         
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พร้อมตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา