บรรยากาศประชาชนทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562

         

          ภาพบรรยากาศ ประชาชนทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งการทำบุญตักบาตรตอนเช้า การแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุ ในช่วงของวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562