วิจัย พบ ต่างประเทศ เน้นสร้างความตระหนักให้ประชาชน ลดเสี่ยงอุทกภัย

          ในแต่ละประเทศมีกระบวนการจัดการภัยพิบัติที่แตก […]