ผังรายการ

วันจันทร์

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.ธรรมะพาเพลิน
06:30 - 07:00 น.สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 08:30 น.เคารพธงชาติ + ข่าวสารบ้านเรา
08:30 - 09:00 น.ข่าวสดจาก VOA
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ
10:00 - 12:00 น.มอนอมอนิเตอร์
12:00 - 13:00 น.เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:30 น.กฎหมายน่ารู้
13:30 - 14:00 น.ฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคม
14:00 - 16:00 น.มิตรรัก เมืองเจริญ
16:00 - 18:00 น.สุขกาย สบายใจ
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ + เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.ฟันทอล์ค
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.กล้าเสลาเรดิโอ
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.108-1009 Varitety For You

วันอังคาร

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.ธรรมะพาเพลิน
06:30 - 07:00 น.สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 08:30 น.เคารพธงชาติ+ข่าวสารบ้านเรา
08:30 - 09:00 น.ข่าวสดจาก VOA
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.โลกกว้างกับภาษาไทย
10:00 - 12:00 น.มอนอมอนิเตอร์
12:00 - 13:00 น.เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:30 น.นายช่างพูด
13:30 - 14:00 น.ข่าวจากกองบริการการศึกษา
14:00 - 16:00 น.มิตรรัก เมืองเจริญ
16:00 - 18:00 น.สุขกาย สบายใจ
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.วิทย์การแพทย์ก้าวไกล
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.กล้าเสลาเรดิโอ
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.108-1009 Varitety For You

วันพุธ

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.ธรรมะพาเพลิน
06:30 - 07:00 น.สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 08:30 น.เคารพธงชาติ+ข่าวสารบ้านเรา
08:30 - 09:00 น.ข่าวสดจาก VOA
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.โลกกว้างกับภาษาอังกฤษ
10:00 - 12:00 น.มอนอมอนิเตอร์
12:00 - 13:00 น.เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:30 น.เกษตรหรรษา
13:30 - 14:00 น.บัณฑิตวิทยาลัยชวนรู้
14:00 - 16:00 น.มิตรรัก เมืองเจริญ
16:00 - 18:00 น.สุขกาย สบายใจ
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.คลินิก มน.
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.กล้าเสลาเรดิโอ
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.108-1009 Varitety For You

วันพฤหัสบดี

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.ธรรมะพาเพลิน
06:30 - 07:00 น.สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 08:30 น.เคารพธงชาติ+ข่าวสารบ้านเรา
08:30 - 09:00 น.ข่าวสดจาก VOA
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.รักษ์ภาษา
10:00 - 12:00 น.มอนอมอนิเตอร์
12:00 - 13:00 น.เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 14:00 น.เสน่ห์อารยธรรม
14:00 - 16:00 น.มิตรรัก เมืองเจริญ
16:00 - 18:00 น.สุขกาย สบายใจ
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.อาศรมเสลา
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.กล้าเสลาเรดิโอ
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.108-1009 Varitety For You

วันศุกร์

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.ธรรมะพาเพลิน
06:30 - 07:00 น.สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 08:30 น.เคารพธงชาติ+ข่าวสารบ้านเรา
08:30 - 09:00 น.ข่าวสดจาก VOA
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
10:00 - 12:00 น.มอนอมอนิเตอร์
12:00 - 13:00 น.เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13:00 - 13:30 น.BEC TALK
13:30 - 14:00 น.Library Talk
14:00 - 16:00 น.มิตรรัก เมืองเจริญ
16:00 - 18:00 น.สุขกาย สบายใจ
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.พบเภสัชกร
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.กล้าเสลาเรดิโอ
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเสาร์

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 06:30 น.SCI PARK
06:30 - 07:00 น.เปิดโลกการศึกษา
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชน
08:00 - 09:00 น.เคารพธงชาติ+ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
09:00 - 09:30 น.ข่าวจาก RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.เรียนรู้ภาษาพม่า
10:00 - 10:30 น.UP Phayao
10:30 - 11:00 น.ข่าวจากกองกิจการนิสิต
11:00 - 12:00 น.วรรณกรรมสองแคว
12:00 - 12:30 น.วิจัยใกล้ตัวท่าน
12:30 - 13:00 น.เปิดโลกพลังงาน
13:00 - 13:30 น.SCI RADIO
13:30 - 14:00 น.ASEAN+ 3 TODAY
14:00 - 15:00 น.การศึกษายุค 4.0
15:00 - 16:00 น.เปิดห้องงานวิจัย
16:00 - 16:30 น.Training Talk
16:30 - 18:00 น.Hilight of the week
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.รักไม่รู้โรย
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.NULC RADIO
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.ปกิณกะสังคม

วันอาทิตย์

เวลาออกอากาศชื่อรายการ
06:00 - 07:00 น.ลูกทุ่ง มน.
07:00 - 07:30 น.ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
07:30 - 08:00 น.คุยกับ อ.จักษ์
08:00 - 09:00 น.เคารพธงชาติ+CFM RADIO
09:00 - 09:30 น.RADIO JAPAN
09:30 - 10:00 น.โลกกว้างวันอาทิตย์
10:00 - 10:30 น.GE going to Civilization
10:30 - 11:00 น.โลจิสติกส์ทอล์ค
11:00 - 12:00 น.ดุริยางคศิลป์นเรศวร
12:00 - 12:30 น.IT Time
12:30 - 13:00 น.นิสิตแพทย์ มน.
13:00 - 13:30 น.AD Zone
13:30 - 14:00 น.สีสันโลก
14:00 - 15:00 น.คุยกับเหลือมยามบ่าย
15:00 - 16:00 น.เปิดห้องงานวิจัย
16:00 - 16:30 น.เปิดโลกสัตว์ทดลอง
16:30 - 18:00 น.Hilight of the week
18:00 - 18:30 น.เคารพธงชาติ+เดินหน้าประเทศไทย (คสช.)
18:30 - 19:00 น.วิทยุสหเวชเพื่อชุมชน
19:00 - 19:30 น.ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
19:30 - 20:00 น.NUIC Inter Station
20:00 - 20:15 น.ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 น.ซอกแซก มน.