ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

     

     นางสาวหนึ่งหทัย  ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 มีหน้าที่ประการหนึ่ง คือการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525 ให้แก่ราษฎร กลุ่มอาชีพผู้ผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวละหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมย่อย ให้มีเงินทุนเริ่มต้น ขยายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

     ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย มาให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรมรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อให้มีเงินทุนเริ่มต้นในการขยายผลผลิต ขยายการลงทุน หรือปรับปรุงกิจการของตนเอง สร้างความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยวิสาหกิจชุมชน OTOP มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี หากประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 งวด อัตราดอกเบี้ยลอดลงเหลือร้อยละ 4 ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคลก็สามารถกู้ได้

     ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอรับบริการด้านการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพฯ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย – นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือติดต่อคุณพรทิพย์  และคุณอิศรา โทรศัพท์หมายเลข 086- 5918858 หรือ 02 – 2024492

ข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก