26 ก.ค.2561 รพ.ทันตกรรม ม.นเรศวร เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ให้บริการตรวจสุขภาพภายในช่องปากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม ของทุกปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดให้บริการตรวสุขภาพภายในช่องปาก ผ่าฟันคุด จำนวน 50 ราย อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และถอนฟัน แก่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถนำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อขอรับบริการได้ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5596 6866