บรรยากาศวันแรกการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลกคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางมารับวัคซีนวันแรก 5,802 ราย

          วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสนามวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันแรก โดยในวันนี้ มีประชาชนทยอยเดินทางมารอรับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,300 คน เป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก จะฉีดวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac ที่ได้รับจัดสรรมาจากส่วนกลาง ให้ประชาชนจำนวน 5,802 คน  โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ป่วยฉุกเฉินใดๆ หลังเข้ารับวัคซีน และประชาชนต่างรู้สึกพอใจ พร้อมทั้ง มั่นใจว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะได้รับภูมิคุ้มกันโควิด-19

          สำหรับบรรยากาศวันแรกที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มีเจ้าหน้าที่คอยจัดระบบการจราจร และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอย่างดี จัดให้มีการเดินรถวันเวย์ สำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก หรือนั่งรถเข็น ญาติสามารถขับรถมาด้านหน้าหอประชุมฯ ได้ทันที มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรถเข็น และลิฟฟ์สำหรับยกรถเข็นขึ้นด้านบน  โดยผู้เข้ารับบริการต้องผ่านจุดบริการย่อยอีก 8 จุด ตามลำดับ คือ จุดที่ 1 จุดตรวจสอบเอกสาร  โดยจะขอเรียกดูใบยินยอมรับวัคซีน เอกสารการจองจากแอปหมอพร้อม  จุดที่ 2 จุดตรวจสอบรายชื่อ  จุดที่ 3 ลงทะเบียน ทำบัตรและนำเข้าข้อมูลประวัติผู้รับบริการโดยประชาชนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่  , จุดที่ 4 วัดความดัน  ส่วนสูงและน้ำหนัก พร้อมแสดงบาร์โคดจากเอกสารที่รับจากจุดลงทะเบียน  , จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล ซักประวัติ ซึ่งจุดที่ 4 และ 5 นี้ จะเป็นการประเมินความเสี่ยง หรือความพร้อมของร่างกายว่าจะสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ เช่น มีความดันสูง หรือ ต่ำ จะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย หรือ พักรอให้ร่างกายพร้อมความดันปกติ จึงจะถูกส่งมาจุดที่ 6 จุดฉีดวัคซีน ซึ่งจัดเตรียมห้องฉีดวัคซีน รอบละ 8 คน  , จุดที่ 7 พบเภสัชกร เพื่อออกเอกสาร กำหนดระยะเวลาสังเกตอาการ และ จุดที่ 8 จุดพักคอยนั่งสังเกตอาการจนครบ 30 นาที จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้

          ทางด้านของหน่วยทหารจาก มทบ.39 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่จิตอาสา มาคอยดูแลผู้เดินทางมาฉีดวัคซีน และญาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และยังจัดรถครัวสนาม มาปรุงอาหารบรรจุกล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานเป็นอาหารกลางวันเช่นกัน

          ในส่วนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดบริการฉีดวัคซีน  ให้กับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โดยเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น หมอพร้อม จำนวน 3,070 คน ในช่วงวันที่ 7-18 มิถุนายน 2564 โดยใช้พื้นที่ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ส่วนอำเภอรอบนอกนัดหมายฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอ และจุดที่พื้นที่กำหนดเพิ่มต่างๆ

          ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกได้รับวัคซีน ล็อตแรก 8,575 โดส จะทยอยฉีดในวันนี้ทั้งจังหวัด 5,802 ราย และจะจัดบริการฉีดให้ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม ในวันที่ 8-9 มิถุนายน นี้ ต่อไป  โดย ขณะนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก กำลังเร่งขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ครอบคลุมมากที่สุด อย่างน้อย 70%ของประชากรของพิษณุโลก