Kickoff “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564″ ณ ตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบายการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564″ นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กล่าวรายงานและสรุปผลการขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ตลาดสดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ การขับเคลื่อนการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564″ จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน รวมทั้งรณรงค์การทำความสะอาด สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และส่งเสริมมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของตลาดสด (Healthy Market) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มของกรมอนามัย ประกอบด้วย Thai Stop Covid กับ Anamai Poll และมอบชุดสาธิตการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019