รวมพลคนอ่านเก่ง แต่ช้อปเก่งกว่า มหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 21

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ณ  ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

          งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 21 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุด อีกทั้งเป็นทางเลือกให้อาจารย์ นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนที่สนใจ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยไม่ต้องไปงานมหกรรมหนังสือที่จัดในกรุงเทพฯ

          สำหรับปีนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการเสนอรายชื่อหนังสือเพิ่มเติม สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ้ค เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในปัจจุบัน  โดยมีร้านค้าสำนักพิมพ์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงสินค้า ซึ่งมีจำนวนกว่า 150 บูธ ลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 50% พร้อมทั้งสินค้า OTOP สินค้าไอที  อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าสำนักหอสมุดได้ตามบูธภายในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ กิจกรรม Workshop สมุดทำมือ การซ่อมหนังสือ และ ศิลปะดอกไม้เป็นลายผ้า  ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน  ทางผู้จัดงาน ได้ขอความร่วมมือเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย