ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รณรงค์การล้างมือให้กับ ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชน

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รณรงค์สร้างความตระหนักในการล้างมือให้กับ ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชน
เนื่องใน กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน Hand Hygiene for All”

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน Hand Hygiene for All” โดยมี นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมเปิดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

          จากนั้นได้มีกิจกรรมขบวนรถรณรงค์สร้างความตระหนักในการล้างมือให้กับร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งสนับสนุนให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง พร้อมขบวนรถรณรงค์สร้างความตระหนักในการล้างมือให้กับ ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนตำบลปากโทก และตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          สำหรับการล้างมือ 7 ขั้นตอน ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ทุกขั้นตอน ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ประกอบด้วย 1. ฝามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ ควรล้างมือก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม หลังสัมผัสสิ่งสกปรก หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง หลังกลับจากโรงพยาบาล และหลังกลับจากนอกบ้าน ซึ่งการล้างมือยังช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)