ตอนที่ 4 : นักวิจัยคณะสาธาฯ เตรียมร่วมกับคณะบริหารฯ วิเคราะห์ตลาดลูกอมสมุนไพรลดบุหรี่

 

          ทีมงานได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาวิจัยลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้เดินหน้ามาถึงตอนสุดท้ายเป็นตอนที่ 4 กันแล้ว ในครั้งนี้ทีมงานได้ถามถึงการนำผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่จากหญ้าดอกขาว ออกสู่ท้องตลาดว่า จะหาซื้อได้จากช่องทางใดได้บ้าง เด็กสามารถอมผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ และช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้มากน้อยเพียงใด ติดตามจาก ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กันเลย

คำถาม : ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรจากหญ้าดอกขาว เพื่อลดการสูบหรี่

         “คือตอนนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 ทุกอย่างชะลอหมด แต่เป้าหมายที่จะทำก็คือ 1.จะมีอาจารย์ที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มาช่วยในการวิเคราะห์ตลาด เพราะว่าเป้าหมายจะขายเหมือนจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง ซึ่งเราคุยกับบริษัทแล้วว่าสิ่งนี้เราทำเพื่อตอบแทนสังคมมากกว่า ก็คือเหมือนกับว่าให้คนลดการสูบบุหรี่มากขึ้น โดยที่ว่า 1. เข้าถึงง่าย อย่างเช่น เราทราบอยู่ว่าลูกอมบริษัทเอเวอร์มอร์ เขาขายที่เซเว่นทุกที่อยู่แล้ว เราก็ทำให้ใครอยากได้ลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่จากหญ้าดอกขาวก็ไปที่เซเว่นได้  2.เป้าหมายเราจะไปตามคลินิกต่าง ๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ระดับโรงพยาบาลชุมชน จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ คือให้มีทางเลือกในการที่จะใช้ลูกอมนี้”


 คำถาม : ในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรจากหญ้าดอกขาว เพื่อลดการสูบหรี่นั้น ผลล่าสุดสามารถบอกได้หรือไม่ว่า เมื่ออมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง

          “ตอนนี้ที่ศึกษาเบื้องต้น จะดูผลของการอักเสบที่เป็นประสิทธิผลระยะยาว ส่วนจากลดเป็นเลิกนั้นก็ต้องศึกษาต่อในโรงพยาบาลชุมชนต่อไป ซึ่งต้องดูความสมัครใจของคนด้วย ซึ่งจะเป็นการศึกษาต่อไป

          จริง ๆ แล้ว ลูกอมที่ทำจะเป็นเหมือนไม่ถึงกับเป็นอาหาร เพราะว่าหญ้าดอกขาวไม่ใช่อาหาร หญ้าดอกขาวเป็นยา ฉะนั้นตอนนี้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนจากสมุนไพรอยู่ก้ำกึ่งระหว่างที่ไม่ใช่ยาและไม่ใช่อาหาร ซึ่งก็ไปอยู่ในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายว่า จะทำผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถวางจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อทุกที่ แล้วก็อยู่ที่สถานีบริการของรัฐบาล สถานบริการต่าง ๆ ทั้งหมด

          ถ้าสมมติว่าคนเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่มีผลเสียผลกระทบต่อร่างกายก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งในอนาคตก็จะศึกษาต่อว่า จะอมแค่ไหน ถึงระยะเวลาแค่ไหน จะต้องดูพฤติกรรมของคนด้วย และก็จะศึกษาระยะยาว คนไหนที่อยากเลิกจริง ๆ ให้มาเข้าโครงการ แล้วก็จะดูว่าระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเลิกได้

          ถ้าถามว่า จะกี่เดือน ก็ตอบไม่ได้ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาสูบบุหรี่มานานแค่ไหน เขาติดบุหรี่แค่ไหน บางคนอย่างล่าสุดเราไปให้เขา เขาบอกว่าเขาเลิกเลย เขาไม่สูบบุหรี่สักมวนเลย วันหนึ่ง 10 มวน เขาใช้ลูกอมเรานี้หมดไปเลย แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากสูบบุหรี่แล้ว เขาแฮปปี้ อยากให้ทำต่อ”

ย้อนอ่านตอนที่ 1 : คณะสาธาฯ มน. ศึกษาลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่ ตอบโจทย์ความชอบของวัยรุ่น

ย้อนอ่านตอนที่ 2 : นักวิจัย มน. เผยกระบวนการศึกษาลูกอมสมุนไพรลดสูบบุหรี่ ช่วยคนเลิกบุหรี่ได้จริง

ย้อนอ่านตอนที่ 3 : นักวิจัย คณะสาธาฯ มน. ศึกษาหญ้าดอกขาวส่วนเหนือดินลดสารปนเปื้อน