ตอนที่ 3 : นักวิจัย คณะสาธาฯ มน. ศึกษาหญ้าดอกขาวส่วนเหนือดินลดสารปนเปื้อน

          ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าให้ฟังต่อเนื่องเป็นตอนที่ 3 เกี่ยวกับการเลือกใช้หญ้าดอกขาว ในการศึกษา วิจัย ลูกอมสมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ ว่า “จริง ๆ หญ้าดอกขาวถ้าตามแพทย์แผนไทยใช้ทั้งต้น แต่ของเรากลัวการเปื้อนของสารในราก เพราะจะมีอีโคไล คลอสตริเดียมอยู่ เราก็เลยใช้ส่วนเหนือดินในการศึกษา

          ส่วนใหญ่การเลือกหญ้าดอกขาวเราก็จะมีฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีหลายที่ที่ปลูก ซึ่งตอนนี้เราคุยกับกลุ่มที่ทับยายเชียงว่าอยากให้ผลิตให้ในปริมาณสูง เบื้องต้นสมุนไพรเราขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ช่วยสนับสนุนหญ้าดอกขาวมาให้ ซึ่งมาตรฐานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ต้องได้ GAP มาก่อน แล้วเขาต้องพัฒนาเป็น GMP ได้ ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบมาให้ แล้วเราก็ทำการสกัดและนำมาพัฒนาเป็นลูกอมต่อ ซึ่งเราก็ศึกษาคุณสมบัติของลูกอมเทียบเท่ากับยาเลย ปรากฏว่าพอศึกษาการแตกตัวการกระจายตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ อยู่ในมาตรฐาน ควบคุมทั้งหมดตั้งแต่คุณภาพของเม็ดยาจนถึงผลกระทบต่อคนใช้จริง” ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าให้ฟัง

ย้อนอ่านตอนที่ 1 : คณะสาธาฯ มน. ศึกษาลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่ ตอบโจทย์ความชอบของวัยรุ่น

ย้อนอ่านตอนที่ 2 : นักวิจัย มน. เผยกระบวนการศึกษาลูกอมสมุนไพรลดสูบบุหรี่ ช่วยคนเลิกบุหรี่ได้จริง

อ่านเพิ่มเติมตอนที่ 4 : นักวิจัยคณะสาธาฯ เตรียมร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจฯ วิเคราะห์ตลาดลูกอมสมุนไพรลดบุหรี่