คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน. จัดพิธีมอบตู้ปันสุข และตู้ปันรัก

         

          ภาพบรรยากาศ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบตู้ปันสุข และ ตู้ปันรัก รวมถึงของจำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีวังจันทน์, สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชมรมปันรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          สำหรับในพิธีฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี, นย.พญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี วังจันทน์ ปีบริหาร 2019-2020, นยล.สมถวิล ดำรงค์ชาติ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีวังจันทน์ ปีบริหาร 2020-2021 และสโมสรโรทาแรคท์ เม็ดทราย มอบตู้ปันสุข และชมรมปันรักษ์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบตู้ปันรัก พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศิรินุช จินดารักษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.นพวรรณ บูญชู อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู รวมถึงสมาชิกสโมสรโรตารีวังจันทน์ และสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู นิสิตเข้าร่วมพิธีฯ และถ่ายรูปร่วมกัน

          ทั้งนี้ ทุกท่านยังสามารถร่วมแบ่งปันอาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ และทุนทรัพย์ เพื่อเติมในตู้ปันสุข และ ตู้ปันรัก ได้เพิ่มเติม ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 – 964 – 712