จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบป้ายโรงแรมปลอดโควิด-19

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบป้ายโรงแรมปลอดโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้ประกอบการโรงแรม จำนวน 85 แห่งให้การต้อนรับ

         ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำแผนปฏิบัติการโรงแรมปลอดโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจตาให้คำแนะนำโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกแห่งที่เปิดให้บริการในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการดำเนินการตามนโยบาย 5 ร. ( โรงแรม โรงงาน เรือนจำ โรงเรียน ร้านค้าห้างสรรพสินค้า ) เพื่อให้สถานประกอบการโรงแรมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ถูกต้องครบถ้วนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการว่าโรงแรมมีความปลอดภัยและไม่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดทำป้ายโรงแรมปลอดโควิด-19 ขึ้น โดยมีโรงแรมที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างครบถ้วนรวมจำนวนทั้งหมด 85 แห่ง

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวชื่นชมโรงแรมทุกแห่งที่ได้รับใบประกาศในวันนี้ และให้รักษามาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก