อบจ.พิษณุโลก เร่งช่วยเหลือชาวบ้านใน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ ประสบภัยแล้งอย่างหนัก

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง อบจ.พิษณุโลก และคณะติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ณ บริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ เนื่องจากพบว่าเดิมนั้นทางหมู่บ้านได้นำน้ำจากคลองห้วยเขาสุดซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหมู่บ้านมาผลิตเป็นน้ำประปาใช้ภายหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 1 เดือน คลองน้ำแห่งนี้จะไม่มีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านเนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลือน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าขณะนี้น้ำภายคลองห้วยเขาสุดมีสารพิษเจือปนซึ่งเกิดจากสารเคมีที่เกษตรกรใช้ฉีดพ่นพืชไร่และถูกน้ำฝนชะล้างไหลลงสู่คลองน้ำดังกล่าว ซึ่งก่อนนำน้ำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านจะต้องมีระบบกรองน้ำที่ดีเพื่อความปลอดภัยของราษฎรที่ใช้น้ำประปาดังกล่าว

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และพบน้ำที่ระดับความลึก 60 เมตร โดยได้น้ำจากรอยหินแตกซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดและมีการฝังท่อกันตะกอนเข้า ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำที่เพียงพอกับความต้องการของราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านแห่งนี้ ได้แก่ หมู่ที่ 9 จำนวน 120 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 2 จำนวน 20 หลังคาเรือน รวมประชากรกว่า 400 คน อีกทั้งยังสามารถต่อท่อน้ำไว้กลางหมู่บ้านสำหรับแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 7 , 8 ของตำบลหินลาด ได้นำรถบรรทุกมารับน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนของตนเอง รวมถึงโรงเรียนวัดหินลาด ซึ่งมีครู-เจ้าหน้าที่ 18 คน และนักเรียน จำนวน 210 คน ได้ใช้น้ำประปาจากแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วย โดยในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลหินลาดจำนวนมากที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้.

ขอขอบคุณข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก