อาจารย์ศึกษาศาสตร์ มน. เชื่อการเรียนออนไลน์ในวิกฤต COVID-19 เป็นโอกาสสำคัญที่ท้าทายวงการศึกษาไทย

          จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งด้านของสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และแวดวงการศึกษา สถานศึกษาต่างๆได้มีการปรับเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน  ซึ่งทิศทางของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้า รูปแบบต่างๆจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

          รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวจากการให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า วิกฤตครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างมาก หลายคนได้รู้จักคำว่า การเรียนการสอนออนไลน์ หลายคนได้ใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ปัญหาคือแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรกับการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเตรียมการในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งเหล่านี้จะต้องสนับสนุนให้กับกระบวนการหรือวิธีการ การเรียนการสอนที่จะจัด ปัญหาสำคัญคือบุคคล การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือคน ต้องเข้าใจ และปรับวิถีชีวิต ให้เข้ากับวิธีการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเรียนการสอนเราจะต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ความเป็นครูก็ต้องมี การใช้เทคโนโลยีเป็นก็มี แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเทคโนโลยีเองจะสามารถมาทดแทน กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมหรือการสอนโดยคนได้ทั้งหมด แต่จะต้องเอามาบูรณาการ เอามารวมกัน เอามาผสมกัน ในการเรียนการสอน ทางคณะศึกษาศาสตร์เอง ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรในการใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งทำมาแล้วประมาณสองเดือนกว่าๆ ตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19  รวมถึงทางคณะได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ในการที่จะเข้าสู่ระบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในปีการศึกษาหน้า

          การเรียนออนไลน์นั้น รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ มองว่าเป็นห่วงเรื่องของวินัย ในการเรียนการสอน เพราะออนไลน์คอนเซ็ปต์สำคัญคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นถ้าเด็กจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเด็กมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจริง และผู้สอนเองก็มีความรู้หรือมีความเข้าใจ มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจริง ก็ถือว่าเข้าคอนเซ็ปต์ของการเรียนออนไลน์ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กสามารถกำกับตนเองได้ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เชื่อว่าการศึกษาออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์ สามารถที่จะขับเคลื่อนได้

          สำหรับทิศทางในอนาคตต่อไปของการเรียนการสอนออนไลน์ในระยะยาวหลังจากหมดโควิดไปแล้ว จะเป็นอย่างไรนั้น อาจารย์วิวัฒน์ ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า  ต้องลองดูไปเรื่อยๆ เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ คงเป็นลักษณะแบบ พลิกฝ่ามือในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ ในฐานะของผู้สอนทางด้านของเทคโนโลยีทางการศึกษา  รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ในช่วงภาวะวิกฤต

          “การเรียนการสอนออนไลน์ถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหม มันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ผมเชื่อในอนาคตว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอน และตอนนี้ทุกคนก็รับรู้และเข้าใจว่ามันคืออะไร เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในภาวะของวิกฤตที่ฉับพลันเกินไป แต่บางทีพอมันค่อยๆเป็น ค่อยๆไป อย่างที่ผ่านมา มันก็ไม่เกิดสักที เมื่อเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าทุกคน จะร้องหาการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกคนจะคิดถึง การเรียนการสอนออนไลน์ ทุกคนจะคิดถึง Work from Home ผมมั่นใจว่าทุกคนจะรู้สึกตรงนั้น เพราะว่าอะไร เราอยู่บ้านเราก็ทำงานได้ เราอยู่บ้านเราก็เรียนได้ อยู่ที่ไหนเราก็เรียนได้ ถ้าเรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจริง”

          ติดตามชมคลิปสัมภาษณ์ได้ที่