อบจ.พิษณุโลก เร่งสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ, นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ร่วมกับ นายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และนายวิรัตน์ พุทธโกษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสงสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จนทำให้นาข้าวที่เพาะปลูกไว้จำนวนมากขาดน้ำ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จึงได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่คลองหนองใหญ่ ให้เกษตรกรได้สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวของตนเองที่เพาะปลูกไว้รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร โดยในวันนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชุมแสงสงครามได้มารวมตัวกันเพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อน ข้อคิดเห็น และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการที่จะได้น้ำมาทำนา ซึ่งเกษตรกรเข้าใจและทราบดีว่าต้นทุนน้ำในปีนี้มีจำนวนจำกัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจะช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถต่อไป.

ขอขอบคุณข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก