กสทช. สำรวจพบกลุ่มตัวอย่างกว่า 68 % ยังฟังวิทยุผ่านเครื่องรับวิทยุ ทั้งในบ้านและในรถยนต์

         ในปัจจุบันผู้อ่านแต่ละท่านยังคงมีโอกาสรับฟังวิทยุกันมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือความบันเทิงต่าง ๆ ทางทีมข่าวเลยได้นำผลงานวิจัยส่วนหนึ่ง จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย โดยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ 5 ภูมิภาค ตามเกณฑ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 26 จังหวัด ปี 2562

         ทั้งนี้ จากงานวิจัยในครั้งนี้ สื่อทางเสียง หมายถึง การรับฟังรายการวิทยุ การฟังเพลงออนไลน์ และมิวสิคสตรีมมิ่ง (Music streaming) ข้อมูลเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลย

อ่านข้อมูลโดยละเอียด : https://nu365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/naresuan_pr_nu_ac_th/EUCApcgGExBCg54k4yVsQCUBAIIpRzwWGvSoLm_0LypPzw?e=Bmxa1f

ที่มา : โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย