“อากาศที่สะอาดต่างหากที่ควรสูดเข้าไปในปอด” เลิกสูบยาสูบทุกชนิด รักษาชีวิตช่วงโควิด-19

เลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตคุณ ยังทำให้คุณไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่น เพราะทรัพยากรโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอรักษาผู้ป่วย
COVID-19 

          ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่น่าเป็นห่วงทั่วโลก ขอเตือนให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่างมาก ทำให้เนื้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง ลดภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการป้องกันการเกิดโรค เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพปอด ทำให้เสี่ยงสูงเป็น COVID-19 รุนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าคุณเลิกสูบยาสูบทุกชนิดจะช่วยทรัพยากรโรงพยาบาลซึ่งอาจไม่เพียงพอรักษาผู้ป่วย COVID-19

          ดร.โจนาธาน วินิคคอฟ ผู้อำนวยการการวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ จากศูนย์วิจัยยาสูบและการรักษาโรค โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ เจเนอรัล สหรัฐฯ กล่าวว่า “การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อสูดควันเข้าไปทางปากซ้ำ ๆ มือของคุณสัมผัสกับอุปกรณ์สูบ จากนั้นก็สัมผัสใบหน้าของตัวเอง คุณกำลังทำให้เชื้อโรค COVID-19 ในมือเข้าสู่ร่างกาย ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ผมรักษาอยู่ ซึ่งเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ ก็มีอาการไอและถ่มเสมหะหรือน้ำลายมากขึ้น นั่นก็เป็นการแพร่เชื้อ COVID-19  ดังนั้น การเลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณไม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่นด้วย อากาศที่สะอาดต่างหากที่เราควรสูดเข้าไปในปอด โดยเฉพาะในภาวะโรคระบาดใหญ่จาก COVID-19” ดร.โจนาธาน วินิคคอฟ ผู้อำนวยการการวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ จากศูนย์วิจัยยาสูบและการรักษาโรค โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ เจเนอรัล สหรัฐฯ กล่าว