ข้อมูลสหรัฐฯและจีน พบ ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ถึง 1 ใน 4

         

          ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูล ของสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (National Institute on Drug Abuse: NIDA) พบว่า COVID-19 คุกคามประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งพิษภัยจากการสูบในยามปกติจัดว่ารุนแรงต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ เพราะมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากับ COVID-19 ที่โจมตีระบบทางเดินหายใจ

          และข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคจีน (Chinese Center for Disease Control and Prevention: China CDC) พบข้อสังเกตว่า อัตราการตายของผู้ป่วย COVID-19 ในจีน อยู่ที่ 6.3% สำหรับผู้ที่มีโรคระบบหายใจเรื้อรัง เมื่อเทียบกับ 2.3% ของผู้ป่วย COVID-19 โดยรวม ซึ่งผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ของปอดและลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19  ทั้งนี้ มีงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ในจีน 1 ใน 4 หรือ 25.5% เป็นผู้สูบบุหรี่

          “ดังนั้นควรเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19 ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ที่เป็นผู้สูบและผู้ที่ต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถเข้าร่วมโครงการ “เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก” ที่ https://forms.gle/jeMPFVJs7QvWusHy9” ศ.นพ.รณชัย กล่าว