เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าทำความสะอาดเตรียมพื้นที่โรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก นายบรรเทิง ยวนแห่ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกและนายวัชรพล แท่นนพรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกและในฐานะประธาน อปพร. นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคาร ห้องพักของโรงแรม ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น มีห้องพัก 250 ห้อง รวมถึงห้องประชุม และห้องอื่นๆ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ อปพร.และจิตอาสา ประมาณ 200 คน เข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โรงแรมลาพาโลมาเป็นโรงพยาบาลสนาม ในการป้องกันและเฝ้าระวังฯ และเป็นสถานที่พักไข้ ผู้ป่วย Covid-19 ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทำความสะอาดโรงแรมทั้งภายในและนอกอาคาร เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินต่อไป

          ด้านนายกริช จินาวุฒิ เจ้าของโรงแรมลาพาโลมา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เลือกโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกมีการเข้าปรับปรุงในส่วนของห้องพัก ระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้เดินทางมากำกับดูแลการดำเนินการของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นอย่างดีตลอดหลายวันมานี้

ขอขอบคุณข่าวจาก : เทศบาลนครพิษณุโลก