รับยาร้านยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 สอบถามชื่อร้านยาใกล้บ้าน โทร.1330

 

          นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ในประเทศไทย แม้ว่าโรงพยาบาลจะมีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และมีประวัติเสี่ยงร่วมด้วย เช่น เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือบุคคลใกล้ชิดกลับจากต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ติดเชื้อรายเก่า แต่การที่มีผู้ป่วยและญาติจำนวนมากเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ เด็ก หรือผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้มีโรคประจำตัวต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ และทำให้มีอาการแย่ลงได้

          ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมีมาตรการลดความความแออัด โดยให้ผู้ป่วยนัดที่มีอาการคงที่ รับยาได้ที่ร้านยา หรือสถานบริการใกล้บ้าน แต่หากมีอาการผิดปกติ สามารถเข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได้ หากมีการเจาะเลือดสามารถเจาะเลือดได้ที่สถานบริการใกล้บ้าน แต่ถ้ากรณีไม่สะดวกสามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ตามเดิม

          ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ วันละประมาณ 3,000 ราย ซึ่งถือว่ามีความแออัดมากเสี่ยงต่อการติดและแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ภายใน 6 เดือนนับจากนี้ โดยโรงพยาบาลมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยลงร้อยละ 50 โดยสอดคล้องกับนโยบายผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาโดยไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล

          สำหรับร้านยาที่อยู่ในนโยบายรับยาที่ร้านยา ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีทั้งหมด 17 ร้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา และร้านยาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 2 ร้าน

         อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการรับบริการ วันและเวลาการไปรับยาแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และร้านยาในเครือข่ายเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับยาและคำปรึกษาจากเภสัชกรที่ร้านยาทุกครั้ง ขณะที่ยาที่ได้รับยังเป็นชนิดเดียวกัน รูปแบบเดียวกันกับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช

          นอกจากนี้ กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการยังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เช่นเดียวกับการไปรับบริการที่โรงพยาบาล และย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับยาที่ร้านยาแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวหรือสอบถามรายชื่อร้านยาที่ร่วมโครงการได้ที่ โทร.สายด่วน 1330 หรือเภสัชกรพรชนก แตงสมบูรณ์ โทรศัพท์ 055 – 270 – 300 ต่อ 15126 ถึง 15136

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก