โครงการวันเบาใจ รพ.พุทธ ร่วมสร้างทัศนคติที่ดีในการเตรียมตัว การจากไป ของผู้ป่วยและญาติ

          นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการวันเบาใจ การดูแลประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ปีที่ 3 “กรุณา  รักษาใจ” ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้องพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเราทุกคนต้องมีระยะสุดท้ายของชีวิต ดังนั้น การเตรียมตัวให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  พร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ต้องใช้ทีมผู้ดูแลที่มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวิธีการที่นุ่มนวล การจัดการกับความทุกข์ทรมานทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลระหว่างทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อยู่กับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก อย่างมีความสุขสงบในระยะสุดท้าย และยังส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการจากไปของญาติและของตนเอง และขอขอบคุณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ทีมวิทยากรจากภาครัฐและวิทยากรอิสระ กลุ่มจิตอาสา  กลุ่มดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และทีมผู้จัด ที่ได้จัดโครงการ วันเบาใจ การดูแลประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ปีที่ 3  “กรุณา รักษาใจ” ในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพเพิ่มเติมจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก