รพ.ม.นเรศวร เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส แนะหากมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์

         

          อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์ของโรคโคโรน่าไวรัสที่เกิดขึ้นนั้น กลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นเป้าหมายหลักในการป้องกันด่านแรก จะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสนามบินและมีเที่ยวบินตรงจากประเทศจีน เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น โดยพื้นที่ดังกล่าวจะมีการวางมาตรการตรวจคัดกรองจากอุณหภูมิร่างกาย

          ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จะยังไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก แต่มีสนามบิน ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการประชุมเตรียมความพร้อม ป้องกันด้วยการซ้อมแผนเบื้องต้นเพื่อรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงเช่นกัน

          อย่างไรก็ตาม  อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อใดก็ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาด อย่าตื่นตระหนก ทบทวนข่าวสารให้ดี เนื่องจากข่าวสารมาจากหลายช่องทาง ต้องกรองให้ดีว่าข่าวสารใดมีความน่าเชื่อถือ ดูรายละเอียดข่าว พร้อมกับระมัดระวังตัวเอง ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง หรือหากมีอาการผิดปกติ เช่น เริ่มมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก ไอ ส่วนผู้ที่มีอาการมากจะตามมาด้วยปอดอักเสบหรือปอดบวม หายใจหอบเหนื่อย ไข้สูง ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านั้นจะเป็นปัญหาหรือไม่ ต้องรีบพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปในแหล่งระบาดของโรคและมีอาการเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ ต้องแจ้งประวัติการเดินทางกับแพทย์ ซึ่งการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการแล้วรอให้การอักเสบของปอดดีขึ้น