คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้ฤกษ์เปิดอาคารธาราบำบัด เตรียมให้บริการ มีนาคม 2563

          ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธีดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญเปิดอาคารธาราบำบัดแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวให้โอวาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการสาธิต การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ Health Club สถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีสระธาราบำบัดแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง, ห้องออกกำลังกาย, ห้องซาวน่าและสตีม, คลินิกกายภาพบำบัด รวมถึงคลินิกเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ให้กับผู้ร่วมงานได้รับชม

          สำหรับคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการในการบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย หรือการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัด เช่น เครื่องเลเซอร์กำลังสูง (high power laser) ที่ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก หรือเส้นประสาท ทั้งที่บาดเจ็บเฉียบพลันหรือเรื้อรัง การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (ultrasound therapy) เพื่อลดอาการปวด การอักเสบของเนื้อเยื่อ อาการบวม เร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่เกร็ง รวมไปถึงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อในชั้นลึก หรือชุดเครื่องฝึกการทรงตัวร่วมกับชีวป้อนกลับเพื่อฝึกการทรงตัวในผู้ที่มีความบกพร่องด้านการทรงตัว เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทางระบบประสาท นอกจากนี้ ยังมีการบริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบต่างๆ เช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหัวใจ หรือการฝึกกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น

          สระธาราบำบัด สระธาราบำบัดของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยแบ่งเป็นส่วนพื้นสระ สามารถปรับตื้นลึกตามต้องการด้วยระบบไฮดรอลิค มีขนาด (กว้าง x ยาว) 4 x 6 เมตร โดยสามารถปรับให้ลึกถึง ตามความสูงของผู้ใช้ ลึกที่สุดเท่ากับ 1.5 เมตร และสระที่มีความลึกคงที่มีขนาด (กว้าง x ยาว) 8.3 x 6 เมตร รวมพื้นที่สระกว่า 70 ตารางเมตร สระธาราบำบัดนี้จึงสามารถใช้ในการออกกำลังกายแบบกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิกในน้ำ โดยจุคนได้กว่า 20 คน หรือการออกกำลังกายแบบกลุ่มอื่นๆ เช่น Sup yoga การปั่นจักรยานในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ สระธาราบำบัดยังเหมาะสมอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแบบเดี่ยว หรือการฟื้นฟูสภาพกายโดยมีนักกายภาพบำบัดควบคุมดูแล เนื่องจากสามารถปรับระดับความลึกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

          สระธาราบำบัดนี้เป็นสระในร่ม ที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำภายในสระเพื่อการรักษา มีระบบทำความสะอาดหมุนเวียนน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีระบบกระแสน้ำ (Jet stream) เพื่อช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ เช่น จักรยาน ดัมเบลบริหารในน้ำ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ในบริเวณของสระธาราบำบัดยังมีลู่วิ่งในน้ำ (underwater treadmill) ที่สามารถใช้ออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการออกกำลังกายด้วยลู่วิ่งบนบกได้ถึง 4 เท่า เหมาะแก่การใช้ในประชากรสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพกาย รวมถึงเหมาะสมแก่การใช้ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางการกีฬา หรือผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูการเดิน เป็นต้น

          ห้องออกกำลังกาย (fitness) ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายติดแอร์ที่มีความใหม่ ทันสมัย ครบครัน ประกอบด้วยทั้งอุปกรณ์ในการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน (weight training ) เช่น ชุดอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ อุปกรณ์ฝึกยกน้ำหนัก เป็นต้น หรืออุปกรณ์ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน (endurance training) เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า ลู่วิ่งกึ่งสเตปบนอากาศ จักรยาน เป็นต้น

          ห้องอบซาวน่า/อบไอน้ำ บริการอบตัว แบ่งออกเป็นการอบซาวน่า (sauna) ซึ่งมีขนาดห้องที่สามารถจุคนได้ประมาณ 4 – 5 คน/ครั้ง หรือการอบไอน้ำ (steam) ซึ่งมีขนาดห้องที่สามารถจุคนได้ 3 คน/ครั้ง การอบตัวทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบัติในการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบหายใจ ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย เป็นต้น

          ทั้งนี้ Health Club สถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการประมาณเดือน มีนาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 5596 – 626 และติดตามความเคลื่อนไหวผ่านแฟนเพจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.facebook.com/AHSNU1996/

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร