เทศบาลนครพิษณุโลกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

          เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2563 นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอายุ100 ปี ขึ้นไป ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1. นายแผ้ว  โตสมบัติ   ชุมชนพระองค์ขาว

          2. นางเหลี่ยมตี้  แช่จิว   ชุมชนวิเศษไชยชาญ

          3. นางจำลอง   วงศ์หงษา   ชุมชนพระองค์ดำ

          4. นางเสริมศรี   ชามพูนท   ชุมชนร่วมใจ

          จากข้อมูลที่สำรวจจากครอบครัวผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาว 100 ปีขึ้นไป ต่างให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ในเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การออกกำลังกาย ที่สำคัญต้องทำจิตใจให้สดใส ไม่เครียด อารมณ์ดี เมื่อจิตใจดีสุขภาพก็จะดีตามไปด้วย สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก เทศบาลนครพิษณุโลก