สอศ.เปิดกิจกรรม อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563” พร้อมปล่อยคาราวาน Fix it Center ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูแลประชาชน บริการพักรถ พักคน บริการน้ำดื่ม ฯลฯ บนเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง 259 จุดทั่วประเทศ โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ จุดบริการ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 มีทีมอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอยให้บริการ ณ จุดบริการทั่วประเทศ ฟรี ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน โดยประชาชนที่ขับรถเดินทางในช่วงเทศกาลสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา” เพื่อหาจุดบริการได้ทั้งระบบ IOS และ Android

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา