ม.นเรศวร รวมพลคนรักการอ่าน เปิดงานสัปดาห์หนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 20

          วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 20 “READ IN LOVE” ณ  ลานกิจกรรม อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนและผู้ที่รักการอ่านได้เลือกซื้อหนังสือเก่า หนังสือออกใหม่และหนังสือหายาก ทั้งหนังสือวิชาการ การ์ตูน นวนิยาย คู่มือสอบ หรือพจนานุกรมต่าง ๆ จากสำนักพิมพ์ชื่อดังกว่า 200 บูธ ในราคาพิเศษ การจำหน่ายสินค้า  OTOP  จากร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรม “พาทีสร้างสรรค์” การแข่งขันทักษะทางการพูดในที่สาธารณะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก  , เสวนากับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร “จาก วศ. สู่ มน. ในวันนี้.. อย่างไร?” และกิจกรรม workshop ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร