คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม “หมอฟันวันเดย์” สัมผัสวิชาชีพทันตแพทย์

         

          ภาพบรรยากาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “หมอฟันวันเดย์” เพื่อให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกระบวนการเรียนและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : นทพ.วศิน สุธีกุล, นทพ.วิมลรัตน์ ทุ่งทอง, นทพ.พชร ศิริประพนธ์โรจน์ และแฟนเพจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร