คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดพื้นที่นิสิตคิดวิจัย พัฒนาสู่ผลงาน Basic Science และ Innovation

          ภาพบรรยากาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชารังสีเทคนิค, สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 77 ผลงาน แบ่งเป็นประเภท Basic Science 60 ผลงาน ประเภท Innovation 17 ผลงาน เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

Download ภาพกิจกรรม ได้ที่ https://drive.google.com/…/1C-Qt5B4FEUc7oz5ItGD3JwM8XStu0BYB

Download VDO Boomerang ได้ที่ https://drive.google.com/…/1zTd3OY0-agMlxZl4dRuZDIwiAUgFw_SV

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามข้อมูลคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร