จ.พิษณุโลก จัดแถลงข่าวงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาด อำเภอนครไทย ประจำปี 2562

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.45น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทยประจำปี 2562” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือนแพรอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งงานครั้งนี้เตรียมจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนบางกลางท่าว

          งานประเพณีปักธงชัย ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของประชาชนชาวอำเภอนครไทย ที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดในวันขึ้น 14 – 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยจะนำธงที่ชาวบ้านร่วมกันทอไปปักที่เขาช้างหลวงซึ่งเป็นเพื่อเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทย ประมาณ 6 กิโลเมตร ชาวนครไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการปักธงชัยบนยอดจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี และเพื่อเป็นการระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าวเมื่อครั้งอพยพมาอยู่ที่เมืองบางยางหรืออำเภอนครไทยครั้งแรก ได้เกิดการสู้รบกับพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ มีการต่อสู้รุกไล่กันจนถึงเทือกเขาช้างล้วง โดยทัพของพ่อขุนบางกลางท่าวประสบชัยชนะ จึงเอาผ้าคาดเอวของพระองค์ผูกปลายผ้าปักที่ยอดเขาช้างล้วงไว้เป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะแก่ศัตรู

          นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมภายในงาน ทั้งขบวนแห่ เทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ตระการตา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์จากทั้ง 11 ตำบล ชมและเชียร์การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่นประกวดสาวสวยเบี้ยยังชีพรวมถึงมหกรรมอาหารสตรีทฟู้ดกว่า 30 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอนครไทยจำนวน 7 หมู่บ้าน อาทิ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผ้าทอพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สมุนไพรแปรรูป เสื่อกก เสื้อผ้าไทย ฯลฯ และร้านค้าอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเที่ยวงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทยประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก