อบจ.พิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลก สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา

          สำหรับเส้นทางเดิน – วิ่ง ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่ สวนสาธารณะบึงราชนก ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามถนนหมายเลข 12 ข้ามสะพานสี่แยกอินโดจีนกลับตัว บริเวณหน้าหมู่บ้านชินลาภ กลับตามเส้นทางเดิมเข้าเส้นชัย ณ จุดเริ่มต้น สวนสาธารณะบึงราชนก

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีค่าสมัคร 400 บาท ( ค่าลงทะเบียน 100 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาฯ และบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม /ค่าเสื้อและค่าเหรียญที่ระลึก จำนวน 300 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5532-1304-5 หรือ 094-1415896

ขอขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก