ครบรอบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมดูแลฟันให้ประชาชนฟรี

          ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลทันตกรรม ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน (ไม่จำกัดจำนวน) ผ่าฟันคุด (50 ราย) และใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ฐานพลาสติก (10 ราย) ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รวมถึงเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับบริการดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


           สำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานก่อตั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพื่อให้บริการทันตกรรมสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าบริการ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฏร์อยู่เนืองนิจ ทรงมีพระราชปรารภว่า “เวลาพระองค์ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็จะมีทันตแพทย์ดูแลรักษาแล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า พระองค์ทรงรับสั่งว่า “ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบำบัดทุกข์แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล” ด้วยพระราชดำริดังกล่าวนี้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน”

          จากผลการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยรับผิดชอบพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.พิษณุโลก, จ.กำแพงเพชร, จ.นครสวรรค์, จ.อุตรดิตถ์, จ.พิจิตร, จ.ตาก, จ.เพชรบูรณ์, จ.สุโขทัย, จ.อุทัยธานี, จ.แพร่, จ.เลย และ จ.น่าน