46 ปีสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก มอบโล่ “คนดีศรีสองแคว” ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชินสีห์ ชั้น3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานครบรอบ 46 ปี สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีแขกผู้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับทางสมาคมฯ สำหรับผลงานที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ให้การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น  พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน แทงค์น้ำให้โรงพยาบาล และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เด็กพิการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

          พร้อมกันนี้มีการมอบโล่ “คนดีศรีสองแคว” ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างดียิ่ง จำนวน 9 ราย ได้แก่ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (ด้านความมั่นคงของรัฐ), พลตำรวจตรี ประเสริฐ กาฬรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (ด้านพัฒนาสังคม), นายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก (ด้านความมั่นคงของรัฐ), นางเพชราพร พงศะบุตร อุปนายกพุทธสมาคม จ.พิษณุโลก (ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม), นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม), นางสาวอรุณศรี เงินเสือ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม), นายวิโรจน์ อิศราภรณ์ ประธานกรรมการบริษัทอีคอนแวร์เฮ้าท์ จำกัด อีคอนพิษณุโลก และบริษัทอีคอน เครื่องดื่มจำกัด (ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม), เภสัชกรหญิง วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์  กรรมการผู้จัดการเครือโรงพยาบาลพิษณุเวช ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม), นายบรรจง เลิศเสม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ.พิษณุโลก (ด้านพัฒนาสังคม)  และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกด้วย