หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร ทำฟันเทียมทั้งปากเสร็จในวันเดียว

         

        หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการอุดขูด ถอน ผ่าฟันคุด และใส่ฟันเทียมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ให้บริการทำฟันเทียมทั้งปากภายในวันเดียว (complete denture in one day) ให้แก่ประชาชน ซึ่งตรงกับ “วันมหิดล” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

          สำหรับกระบวนการในการทำฟันเทียมทั้งปากนั้น โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะต้องใช้จำนวนการพบทันตแพทย์ 4 – 5 ครั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการออกหน่วยใส่ฟันเทียมในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง ดังนั้น หน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงได้พยายามคิดค้นวิธีการจัดการเพื่อลดระยะการทำฟันเทียมทั้งปากเหลือเพียง 2 ครั้ง (CD 2 visit) แต่สิ่งที่สร้างความท้าทายไปมากกว่านั้นคือ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดเหลือเพียง 1 ครั้ง (CD 1 visit) โดยคุณภาพฟันเทียมยังเหมือนเดิม

       ผลปรากฎว่า ทีมหน่วยใส่ฟันเทียม โดย อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค และทีมงาน พยายามคิดหาวิธีลดขั้นตอนการทำฟันเทียมทั้งปาก เพื่อให้เสร็จภายในหนึ่งวัน โดยเลือกใช้วิธีการ pack acrylic ด้วยคลื่น microwave เพื่อลดระยะเวลาในการทำฟันเทียมได้จนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมคิด ลองผิดลองถูกของทีมงาน ทั้งทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างแล็ป ผู้ประสานงาน นิสิต ป.โท และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการออกหน่วยทำฟันเทียมทั้งปาก ในถิ่นทุรกันดารที่การเดินทางยากลำบากในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dent.nu.ac.th