สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู คณะวิทย์แพทย์ ม.น. สโมสรเยาวชน บริการผู้อื่นเหนือตนเอง

         

          สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Rotaract club of Med-Sci) ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก ภาค 3360 จัดพิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู และคณะบริหารปี 2562 – 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการก่อตั้งสโมสารโรทาแรคท์ ซึ่งเป็นสโมสรบำเพ็ญประโยชน์ระดับเยาวชน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมด้วยความรู้และความสามารถจากสาขาวิชาที่กำลังศึกษา

          นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนายกก่อตั้งและคณะบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ปีบริหาร 2562 – 2563 ซึ่งเป็นคณะบริหารชุดแรกของสโมสร ที่จะร่วมสร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร มหาวิทยาลัย และชุมชน ด้วยหัวใจที่เอื้ออารีต่อกัน บริการผู้อื่นเหนือตนเอง

          สำหรับงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, นายกพญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารีวังจันทร์, รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนผู้มีเกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี, ผู้ว่าการภาคผ่านพ้น รุ่งรานี แสงศิริ ภาค 3360 เป็นผู้มอบสารตราตั้งและช่อดอกไม้แก่นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู รวมถึงนายกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู ได้แถลงนโยบาย ปีบริหาร 2562 – 2563 ในพิธีฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ ห้อง MD 237 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านมา

« 1 ของ 2 »