แพทย์ เผย ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา 2 ราย รักษาที่ รพ.ม.นเรศวร หายแล้ว พบ จ.ตาก ป่วยอันดับ 3 ของไทย

         

          นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึง ความคืบหน้า จากการรับผู้ป่วย 2 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดผู้ป่วยทั้ง 2 รายหายเป็นปกติแล้ว

          จากรายงานที่มาของการพบผู้ป่วยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคชิคุนกุนยา หรือโรคปวดข้อยุงลายระบาด พื้นที่ จ.ตาก (ต.มหาวัน อ.แม่สอด) ซึ่งผู้ป่วยที่ จ.ตาก มาพักอาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 1 ราย รวมถึงพบผู้ป่วยที่ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ทางหน่วยระบาดวิทยาร่วมกับทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วได้ลงพื้นที่และยังคงเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          นายแพทย์สุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 7,481 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 25 – 34 ปี รองลงมาคือ 35 – 44 ปี และ 15 – 24  ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด 5 อันดับแรก คือ ปัตตานี ระนอง ตาก ภูเก็ต และสงขลา ตามลำดับ

นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข