เชื่อไหม…สมาร์ทโฟนราคาหลักหมื่น ให้ศักยภาพเทียบเท่ารถถ่ายทอดข่าวทีวีหลัก 20 ล้าน

 “ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่มีสมาร์ทโฟน”

          ปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ได้ถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว จนบางทีเกิดเป็นความเคยชินไปแล้วกับความเปลี่ยนแปลงนั้น แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อเองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน

          คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดให้ฟัง จากหัวข้อ Mini-talk “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป” ส่วนหนึ่งของจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งจัดโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยสรุปว่า ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนเครื่องราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นขึ้นไป เพียงแค่เครื่องเดียวสามารถถ่ายทอดสดได้ ถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องความคมชัดบ้าง แต่ก็มีศักยภาพเปรียบเทียบได้กับรถของสถานีโทรทัศน์ราคา 25 ล้านบาท ที่จะต้องไปทำข่าวนอกพื้นที่ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ และทีมงาน

          นอกจากนี้ คุณก่อเขต ได้ถ่ายทอดให้ฟังโดยสรุปอีกว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไปเชื่อมโยงกับทฤษฏีการสื่อสารสุดคลาสสิค ได้แก่ S คือ ผู้ส่งสาร, M คือ เนื้อหา ข้อความ, C คือ ช่องทางการสื่อสาร และ R คือ ผู้รับสาร ซึ่งเดิมทีกระบวนการสื่อสารจะสมบูรณ์ เมื่อใช้ทฤษฎีการสื่อสาร S M C R ครบทุกตัว และรวมรถถ่ายทอดราคาหลายสิบล้านไปด้วย แต่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามา กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิม สามารถนำมารวมกันได้ เช่น S+M+C เป็นต้น และ R สามารถโต้ตอบกันได้ในทันที และยังกลายเป็นผู้ส่งสารหรือ S ได้อีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะทำงานภาคส่วนใดสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยเริ่มต้นที่มือของเรา เพราะการสื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้ว