คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

         

          บรรยากาศ วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขตที่ 1-3, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, ตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ห้องประชุมวนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, คุณสันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าวนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประชุมฯ ดังกล่าว

         โดยมีกิจกรรมในการประชุมฯ เช่น Mini-talk “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป” โดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Content-Create-Channel แนวทางการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย คุณสันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าวนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Content is King หาเรื่องมาเล่า แปลงร่างงานวิจัยเป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมการแลกเปลี่ยนและworkshop, Create เล่าอย่างไรดี, คุยเบาๆ กับสื่อ หัวข้อ ทำงานกับนักข่าวอย่างไร Channel ช่องทางการสื่อสาร ที่ไหน อย่างไร, สื่อออฟไลน์และออนไลน์ : แลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติ เป็นต้น

สามารถติดตามบทความเกี่ยวกับแนวคิด
ในการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
และผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเร็วๆ นี้

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร