รพ.พุทธชินราช เปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์แล้ว ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดให้บริการคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์แล้ว ในวันพุธและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยคลินิกดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช

         

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลพุทธชินราช แพทย์หญิงกนกนันท์ อินทับทิม แพทย์ประจำคลินิกกัญชา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชได้รับการจัดสรรยามาทั้งหมด 315 ขวด

          สำหรับการเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นไปตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้มีนโยบายเรื่องการนำกัญชามารักษาทางการแพทย์ โดยในช่วงแรกได้มอบหมายให้ 12 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลนำร่องที่จะเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลลำปาง 2.โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 3.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 4.โรงพยาบาลสระบุรี 5.โรงพยาบาลราชบุรี 6.โรงพยาบาลระยอง 7.โรงพยาบาลขอนแก่น 8.โรงพยาบาลอุดรธานี 9.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 11.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ 12.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

          นอกจากนี้ คลินิกดังกล่าวจะใช้ยาจากองค์การเภสัชกรรมซึ่งการจ่ายยาจะเป็นไปตามใบสั่งของแพทย์และเภสัชกรที่ได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์ โดยทางคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดให้บริการในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 089 – 568 – 1146