จ.พิษณุโลก แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019” สุดยิ่งใหญ่ ผลักดันกล้วยไทยสู่สากล

          เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรจังหวัดตาก ได้ร่วมกันขึ้นเวทีแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดตาก) การจัดงานกล้วยไทยสู่สากล เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการส่งเสริมในเชิงการค้า เพิ่มช่องทางทางการตลาดทั้งภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และนอกกลุ่มจังหวัด รวมทั้งต่างประเทศ

          การจัดงานกล้วยไทยสู่สากล โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วย และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กว่า 100 คูหา อาทิ กล้วยตากบ่มไวน์ขาว ,กล้วยสอดใส้มะขาม ,กล้วยม้วนอบโดมพาราโบลา เป็นต้น ได้นำมาวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อและเลือกรับประทาน นอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงนิทรรศการ การแสดงสายพันธุ์กล้วย เทคโนโลยี นวัตกรรมพร้อมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับกล้วยและวัฒนธรรม “คนกับกล้วย” (จังหวัด วิถี) การเสวนาวิชาการเรื่อง “เส้นทางกล้วยภาคเหนือตอนล่าง สู่สากล” การอบรมหัวข้อเรื่อง “กล้วยๆก็รวยได้” การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประกวดธิดาตานี การประกวดร้องเพลง การประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย การประกวดกล้วย การจัดแข่งขันจักรยานแรลลี่และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังประกอบด้วย กบ แท๊กซี่ ,อี๊ด วงฟลาย ,แมว จีรศักดิ์ ,เวสป้า อาร์สยาม และติ๊ก ชิโร่ ตลอดการจัดงานในระหว่าง วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก