คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เผย โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ ยังพบบ่อย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมให้บริการประชาชน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่า จากการดำเนินโครงการต่างๆ ช่วงที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนมีปัญหาสุขภาพภายในช่องปากเกี่ยวกับโรคเหงือกอักเสบ ฟันผุที่ทะลุถึงโพรงประสาทฟันจนต้องถอนฟันออกเนื่องจากไม่สามารถรักษาได้แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปัญหาดังกล่าวสามารถดูแลป้องกันได้ สำหรับสาเหตุของโรคนั้นมาจากการแปรงฟันไม่สะอาด จึงทำให้เศษอาหารตกค้างสะสมจนทำให้เกิดความเหนียว แข็งติดแน่นจนแปรงไม่ออก ดังนั้น ควรให้เวลาในการแปรงฟันที่นานขึ้น และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรแปรงฟันเท่าที่ทำได้ รวมถึงมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำความสะอาดฟันและลดปัญหารุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร