ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รณรงค์ออกกำลังกายคีตะมวยไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

          นายแพทย์พีระยุทธ  สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) ชมรม อสม. และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลมะขามสูง จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และช่วยให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเป็นแบบครอบครัวอย่างสม่ำเสมอตามบริบทสภาพแวดล้อม

                    สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย การถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การประชาสัมพันธ์แนะนำลงทะเบียนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่น การส่งภาพครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย พร้อมนำสมาชิกในครอบครัว มาร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและสร้างความผูกพันในองค์กร ในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ที่ผ่านมา