คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสาหิน พิษณุโลก

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าป่า และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก