ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและทุนการศึกษา ให้กับกองทัพภาคที่ 3

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และทุนการศึกษา จาก คุณวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน นำโดย คุณ วุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน พร้อมคณะได้สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,200 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 17 จังหวัดเหนือของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับบุตรข้าราชการทหารของกองทัพภาคที่ 3

          ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และให้ความสำคัญของการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน มาโดยตลอด