คณะนิติฯ ม.นเรศวร พัฒนาทักษะนักกฎหมายให้นิสิตใหม่ ร่วมไขคดีฆาตกรรมปริศนาสถานการณ์จำลอง

         

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 รศ.จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อน รุ่นพี่ และคณาจารย์ ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะของนักกฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านการร่วมไขคดีฆาตกรรมปริศนาในสถานการณ์จำลองต่างๆ อาทิ การชันสูตรพลิกศพ การสอบพยานบุคคล การวิเคราะห์ข่าวสาร การตรวจแฟ้มคดี เป็นต้น และพร้อมกันนี้สโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตรุ่นพี่ช่วยเหลือดูแลนิสิตรุ่นน้องให้เป็นเสมือนครอบครัว ผ่านกิจกรรมแบ่งน้องเข้าบ้าน ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://www.law.nu.ac.th/PRLAW/18062019/18062019.php