เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตสหเวชฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนจาก ม.นเรศวร

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น.แฟนเพจ งานกิจการนิสิตฯ AHS NU ได้เผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความรายละเอียดว่า
รับสมัครนิสิตสหเวชฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562
โดยจะสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตเพื่อเรียงลำดับไว้ รอรับทุนที่จะเข้ามาผ่านมหาวิทยาลัย ตลอดปีการศึกษา 2562 รับปีละ 1 ครั้ง ห้ามพลาด !!
นิสิตสหเวชฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com…/19cPW192YvWPhRHPOapMZ0vpSR…/view…
และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกิจการนิสิตฯ ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร สัมภาษณ์วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลและภาพจากแฟนเพจ : งานกิจการนิสิตฯ AHS NU